โปรแกรมทดลองอัพสเตตัส เวอร์ชั่น 2


ขอขอบคุณ คุณ Ryuta แห่งบอร์ด HR สำหรับสูตรการคำนวณ


วิธีใช้

  1. กรอกตัวเลขในช่องเลเวล หรือ จะใส่ตัวเลขในช่องสเตตัสโดยตรง หรือ ใส่ทั้งสองอย่าง
  2. กรอกค่า Agi ก่อนกรอกน้ำหนัก (Weight)
  3. "ตัวหน้า" คือค่าสเตตัสติดตัว , "ตัวหลัง" คือค่าสเตตัสจากชุด อาวุท เครื่องประดับ สัตว์เลี้ยง
  4. กรอกตัวเลขลงในแต่ละช่องตามต้องการ แต่ถ้าหากกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงแล้วจะไม่สามารถแก้ไขตัวเลข "ตัวหน้า" ได้อีก
  5. หากต้องการแก้ไขเลข "ตัวหน้า" ต้องกดปุ่ม reset เป็นการเริ่มต้นใหม่
  6. กดปุ่มลูกศรขึ้นหากต้องการเพิ่มค่าสเตตัสนั้น แต่ต้องมีแต้มในช่อง "แต้มที่ได้หลังจากกด Restatus"
  7. กดปุ่มลูกศรลงหากต้องการลดค่าสเตตัสนั้น แต่ต้องมีแต้มในช่อง "แต้มที่ได้หลังจากกด Restatus" เช่นก